גלריית סרטונים

יום תחבורה ציבורית 2015 - אילן קרני, מטרופולין
יום תחבורה ציבורית 2015 - עו"ד עמית גור
יום תחבורה ציבורית 2015 - רון קיסרי, סופר גז
יום תחבורה ציבורית 2015 - פרופ' דוד מהלאל
יום תחבורה ציבורית 2015 - מורן מזור, משרד האוצר
יום התחבורה הציבורית 2015 - אילן קרני, מטרופולין
יום תחבורה ציבורית 2015 - גב' תמר קינן
יום תחבורה ציבורית 2015 - דברי פתיחה
יום תחבורה ציבורית 2015 - תוכנית עירונית לתחבורה ציבורית, מיטל להבי
סמינר מהנדסי ערים 2015 - מרכז בקרת תנועה
סמינר מהנדסי ערים 2015 - דיון בהנחיית מר אמיתי הר לב, חברת מודוס
סמינר מהנדסי ערים 2015 - ביצוע פרויקט BRT ברחובות והרפורמה בתחבורה ציבורית מר רחמים מלול ראש עיריית רחובות ויו"ר ועדת תחבורה, המרכז לשלטון מקומי

עמודים