הארגון בתקשורת

וואלה חדשות , 02/12/2014
רשת ב' של קול ישראל , 30/11/2014
רשת ב' של קול ישראל , 30/11/2014
חי-פה - אתר התושבים של חיפה , 17/09/2014
רשת ב' , 17/09/2014
תנועה ותחבורה - העיתון המקצועי של מהנדסי התנועה והתחבורה בישראל , 01/03/2014

עמודים