שיתוף נסיעות ותחבורה כשירות

₪100
תאריך: 
רביעי, 28 יולי, 2021 - 09:00 עד 13:00
מקום האירוע: 
בית ספר פורטר, אוניברסיטת תל אביב
בתשלום