תוצאות סקר נכונות להשתמש בתחבורה שיתופית - שיפורים נדרשים

כותב הפרסום: 
תחבורה היום ומחר
שנה: 
2019
קטגוריית פרסום: 
פתח/הורד קובץ: 
הפרסום: 

תוצאות הסקר במסגרת מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון