נחמן שלף - מכוניות אוטונומיות: הזדמנות להשיב את הרחובות לאנשים

כותב הפרסום: 
נחמן שלף
שנה: 
2018
קטגוריית פרסום: 
הפרסום: 

מצגתו של נחמן שלף - מכוניות אוטונומיות: הזדמנות להשיב את הרחובות לאנשים, מתוך יום עיון בנושא :השלכות עידן הרכב האוטומטי על שימושי הקרקע והתכנון העירוני