מקומה של תחנת הרכבת בתכנון העירוני והאזורי

₪75
תאריך: 
שני, 20 יוני, 2016 - 09:15
מקום האירוע: 
גני רמת הנדיב
בתשלום

לסיוע בתקלות בהרשמה: 0523-827886 

סדר היום של הכנס

תחבורה היום ומחר, השותפות לקיימות אזורית והמועצה הישראלית לבנייה ירוקה מזמינים אתכם ליום עיון בנושא מקומה של הרכבת בתכנון העירוני והאיזורי. יום העיון יתקיים ברמת הנדיב. מטרתו היא לגרום לנציגי הרשויות להכיר במרכזיות של תחנות הרכבת, לפעול להסדרה ולשיפורים תכנוניים בסביבות התחנה ולחזק את העבודה בין הרשויות המקומיות לבין שאר בעלי העניין. כל זאת כדי לשפר את הנגישות לתחנות הרכבת, ולעודד תושבים להגיע לתחנה באמצעי תחבורה חלופיים לרכב פרטי. ביום העיון ישתתפו נציגי רשויות מקומיות, מתכננים ויועצים. 

סדר יום

מנחת הכנס: תמר קינן, מנהלת תחבורה היום ומחר

שעה

מושב\מרצה

תפקיד\ארגון

נושא

9:00

התכנסות

 

 

9:20

פתיחה

 

 

 

גב' חני כהן

יו"ר  תחבורה היום ומחר

 

 

גב' נעמי אפל

מנהלת השותפות לקיימות אזורית

 

 

גב' טל מילס

מנהלת ביה"ס לבנייה ירוקה, המועצה הישראלית לבניה ירוקה

 

 

9:40

מושב I

 

 

 

מר אביעד שר שלום

יועץ קיימות, השותפות לקיימות אזורית

תחנת הרכבת - ממטרד לנכס

 

ד"ר יודן רופא

מרצה בכיר בתכנון ערים, המחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי, והמכון לחקר סביבה ואנרגיה באזורים צחיחים, אוניברסיטת בן גוריון

עקרונות ליישום פיתוח סביב תחנות רכבת והקשיים ליישומם בישראל

 

אדר' צחי כץ

מהנדס העיר מודיעין מכבים-רעות

השפעת מיקום תחנת הרכבת על העיר וחיזוק מרכז העיר בפרט

 

מר ראובן קוגן

סמנכ"ל פיתוח, רכבת ישראל

מקומה של הרכבת בתכנון העירוני והאזורי

 

גב' נועה צור

מנהלת שירות - אגף רכבות, משרד התחבורה

תהליכי האסדרה שהוחלו על רכבת ישראל עם הקמת אגף רכבות

11:00

הפסקה

 

 

 

מושב II

 

 

11:20

פרופ' דניאל גת

המרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון

הרכבת - ועיר המרחקים הקטנים והגדולים

 

אדר' אייל רותם

מהנדס העיר כרמיאל

עיר, מע"ר, רכבת, מתח"מ ומה שביניהם

 

גב' קרן שווץ

מנהלת מחקר ופיתוח, המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

תחבורה ככלי מדידה

 

מר מושיק שיינברג

מנהל פרויקט שילובים, רכבת ישראל

פרויקט שילובים ברכבת

 

מר איתי גיל

מנהל שיווק חברת Moovit

Moovit Carpool

 

גב' תמר קינן

מנהלת "תחבורה היום ומחר"

סיכום הכנס

13:00

ארוחה קלה

 

 

 

*ייתכנו שינויים. לפרטים נוספים: תחבורה היום ומחר 03-5660823 transport@transportation.org.il