עתידנות בתחבורה - ערב עיון של אגודת איל"ת ומכללת אפקה

שנה: 
2013
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
אגודת איל"ת
פתח/הורד קובץ: 
הפרסום: 

הזמנה לאירוע