פרסומים של כנס יום תחבורה ציבורית 2013

17/10/2013     סינימטק תל אביב (האגף החדש)

שם כותב הפרסוםמיון בסדר עולה שנה הגוף המפרסם הורד פרסום
תושבים משפיעים על תכנון בתחבורה בחיפה ראז פרקר, רכזת פיתוח קהילתי בעיריית חיפה 2013 PDF icon residents_of_haifa_effect_transport_planning-raz_parker.pdf
יחסי הגומלין בין המפעיל, משרד התחבורה והמייצגים את ציבור הנוסעים ציון פת, מנכ"ל קווים 2013 PDF icon relationship_between_municipal_authorities_and_the_operator-zion_pat.pdf
שקיפות מידע ככלי לשיפור מתמיד עו"ד אלונה וינוגרד, מנכ"ל התנועה לחופש המידע 2013 PDF icon freedom_of_information-a_govermental_and_social_aspiration-alona_vinograd.pdf
יוזמות המגזר הפרטי לשירות - מגמות עתידיות ירון עברון, Moovit 2013 PDF icon private_sector_initiatives-yaron_evron.pdf
מקומו של מערך השיווק בהכנסת שינויים בתחבורה הציבורית יפתח מס, מנכ"ל איקן בע"מ 2013 PDF icon the_role_of_marketing-iftah_mas.pdf
יחסי הגומלין בין הרגולטור לחברה האזרחית דרור גנון, סגן בכיר למפקח על התעבורה 2013 PDF icon relationship_between_the_regulator_and_the_civil_society-dror_ganon.pdf
מגמות ושינויים בסובסידיה בתחבורה הציבורית גילי קניגסבוך,מנהלת אגף פיקוח פיננסי במשרד התחבורה 2013 PDF icon tariff_policy-gilli_kenigsbuch.pdf
מודל להנעת הרשות המקומית לפעולה בשיר גאווי, צעירי כפר קרע לשינוי 2013 PDF icon kfar_kara-bashir_gawee.pdf
תקציבי הפיתוח בתחום התחבורה הציבורית לחומש הקרוב אשר דולב, אגף התקציבים במשרד האוצר 2013 PDF icon public_transport_development_budgets_-_asher_dolev.pdf
יום תחבורה ציבורית 2013 2013 תחבורה היום ומחר PDF icon tahbura_luz_2013.pdf