תקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה), תשמ"ג - 1983

שנה: 
1983
קטגוריית פרסום: 
תגיות: 
הגוף המפרסם: 
משרד הפנים