סרטונים של מקומה של תחנת הרכבת בתכנון העירוני והאזורי

20/06/2016     גני רמת הנדיב

חזרה לדף האירוע

יום עיון - מקומה של הרכבת בתכנון העירוני והאזורי: אביעד שר שלום

יום עיון - מקומה של הרכבת בתכנון העירוני והאזורי: אייל רותם

יום עיון - מקומה של הרכבת בתכנון העירוני והאזורי: אירית לבהר גבאי

יום עיון - מקומה של הרכבת בתכנון העירוני והאזורי: איתי גיל

יום עיון - מקומה של הרכבת בתכנון העירוני והאזורי: דברי פתיחה

יום עיון - מקומה של הרכבת בתכנון העירוני והאזורי: דניאל גת

יום עיון - מקומה של הרכבת בתכנון העירוני והאזורי: יודן רופא

יום עיון - מקומה של הרכבת בתכנון העירוני והאזורי: מושיק שיינברג

יום עיון - מקומה של הרכבת בתכנון העירוני והאזורי: נועה צור

יום עיון - מקומה של הרכבת בתכנון העירוני והאזורי: צחי כץ

יום עיון - מקומה של הרכבת בתכנון העירוני והאזורי: קרן שווץ

יום עיון - מקומה של הרכבת בתכנון העירוני והאזורי: ראובן קוגן