סרטונים של כנס יום תחבורה ציבורית 2013

17/10/2013     סינימטק תל אביב (האגף החדש)

חזרה לדף האירוע

יום תחבורה ציבורית 2013 - אשר דולב, רכז תחבורה ציבורית, אגף התקציבים במשרד האוצר

 תקציבי הפיתוח בתחום התחבורה הציבורית לחומש הקרוב

יום תחבורה ציבורית 2013 - בשיר גאווי, צעירי כפר קרע לשינוי

מודל להנעת הרשות המקומית לפעולה

יום תחבורה ציבורית 2013 - ג'יי שופט, מנכ"ל הקרן לסביבה ירוקה

יום תחבורה ציבורית 2013 - גילי קניגסבוך, מנהלת אגף פיקוח פיננסי כלכלי במשרד התחבורה

מגמות ושינויים בסובסידיה בתחבורה הציבורית

יום תחבורה ציבורית 2013 - דרור גנון, סגן בכיר למפקח על התעבורה

יחסי הגומלין בין הרגולטור לחברה האזרחית

יום תחבורה ציבורית 2013 - הענקת תעודות הוקרה

יום תחבורה ציבורית 2013 - השר ישראל כץ

יום תחבורה ציבורית 2013 - ח"כ דב חנין

יום תחבורה ציבורית 2013 - ח"כ ניצן הורוביץ'

יום תחבורה ציבורית 2013 - ח"כ שלי יחימוביץ'

יום תחבורה ציבורית 2013 - ח"כ תמר זנדברג

יום תחבורה ציבורית 2013 - יהודה אלבז, מנהל אגף בכיר תחבורה ציבורית

יהודה אלבז מדבר על יוני שקד ז"ל

יום תחבורה ציבורית 2013 - יפתח מאס, מנכ"ל איקן מס בע"מ

מקומו של מערך השיווק בהכנסת שינויים בתחבורה הציבורית

יום תחבורה ציבורית 2013 - ירון עברון, Moovit

יוזמות המגזר הפרטי לשירות - מגמות עתידיות

יום תחבורה ציבורית 2013 - עו"ד אלונה וינוגרד, מנכ"ל התנועה לחופש המידע

שקיפות מידע ככלי לשיפור מתמיד

יום תחבורה ציבורית 2013 - פלייליסט, כל הדוברים

כל הסרטונים שברשימה מופיעים באתר גם בנפרד.

יום תחבורה ציבורית 2013 - ציון פת, מנכ"ל קווים

יחסי הגומלין בין המפעיל, משרד התחבורה ומייצגי ציבור הנוסעים

יום תחבורה ציבורית 2013 - ראז פרקר, רכזת פיתוח קהילתי בעיריית חיפה

תושבים משפיעים על תכנון התחבורה בחיפה

יום תחבורה ציבורית 2013 - תמר קינן ופרופ' דוד מהלאל, תחבורה היום ומחר