ECOMOTION- Smart Transportation Community Part 3

Author: 
אורלי דהן
Year: 
2017
Publisher: 
אקומושן
הוצאה לאור: 
אקומושן
פתח/הורד קובץ: 
The publication: 

חלק ג'

אקומושן- חדשנות לתחבורה ציבורית חכמה

מצגתה של אורלי דהן מתוך כנס תחבורה ציבורית 2017.