קריסת התחבורה הציבורית

Author: 
יער אמיר
Year: 
2017
Publisher: 
פורום חברות התחבורה הציבורית הפרטיות
הוצאה לאור: 
פורום חברות התחבורה הציבורית הפרטיות
פתח/הורד קובץ: 
The publication: 

קריסת התחבורה הציבורית

מצגתו של יער אמיר מתוך כנס תחבורה ציבורית 2017