מכירה ללא נהג, הקמת מערך חלופי למערך מכירת חוזי נסיעה ע"י הנהג

Author: 
שלומית עמוס
Year: 
2017
Publisher: 
הרשות הארצית לתחבורה ציבורית
הוצאה לאור: 
הרשות הארצית לתחבורה ציבורית
פתח/הורד קובץ: 
The publication: 

מכירה ללא נהג

מצגתה של שלומית עמוס מתוך כנס תחבורה ציבורית 2017